fredag, 1 mars, 2024
spot_img
HemBadBadrumGoda råd till dig som planerar bastubygge

Goda råd till dig som planerar bastubygge

Placering av bastu

En bastu kan i princip placeras var som helst. Enda kravet, av säkerhetsskäl, är att takhöjden på den plats där bastuaggregatet monteras, inte är lägre än 1900 mm. Men en del av uteplatsen, vindsutrymmet, källaren eller det övergivna barnrummet kan också vara perfekta utrymmen att göra om till ditt privata hemmaspa.


Tänk på att den elektriska installationen ska utföras av behörig elektriker.

Bastuaggregat och installation

Bastuaggregatets effekt ska vara anpassat till basturummets volym. Som tumregel gäller ca 1 kW per 1,3 m3 rumsvolym.
Vilken form av bastubad som du föredrar är också avgörande för valet av bastuaggregat.

Dörr

En bastudörr ska alltid öppnas utåt och tillslutas med magnet- lås, självstängande gångjärn eller motsvarande som omöjligt kan gå i baklås eller på annat sätt göra dörren svår att öppna. En professionellt tillverkad dörr endast avsedd för bastu är därför att rekommendera.

Väggar och tak

Invändigt i en bastu är träpanel det traditionella och bästa valet. Exempel på kåd- och kvistfria träslag är al och asp. Gran och fur är också lämpligt för bastun, som då får en rustikare karaktär med kvist som dekorativt inslag och frisk doft av kåda. Placeras bastun mot en kall yttervägg är det lämpligt att lämna en luftspalt mellan ytterväggen och bastuns isolering för att hindra eventuell kondens att tränga in i bastuväggen.

Bastun skall alltid byggas som ett ”rum i rummet”.

Om man ska sätta kakel eller liknande på utsidan av bastun kan man ersätta träpanelen med lämpligt skivmaterial, t ex gips. Gipsskivor har en, av tillverkarna, rekommenderad maxtemperatur på ca 45 °C. Om gips långvarigt utsätts för högre temperaturer tappar skivan i hållfasthet. Som underlag för kakel invändigt i bastun rekommenderas fibercementskivor eller liknande.

”Tylö rekommenderar INTE användning av folie eller plast i väggen som fuktspärr.”

Det ska heller aldrig finnas någon luftspalt eller några gips/spånplattor direkt bakom träpanelen.

Limmade träskivor är olämpliga då det finns risk att limmet ger ifrån sig dåligt lukt och att ohälsosamma ämnen frigörs vid upphettning.


Bakom träpanelen ska det finnas en isolering av minst 45 mm tjock mineralull i väggar och tak.

Ventilation i bastun
Den bäst fungerande ventilationen får man genom traditionell självdragsprincip, med tilluftsöppning genom väggen under bastuaggregatet och frånluftsventil på väggen diagonalt över rummet. In- och utluftsventil ska alltid mynna i samma utrymme.
Det är viktigt att utluften inte mynnar utomhus då det ofta leder till att den går åt fel håll. I många moderna hus med mekanisk frånluft så blir en väggventil ut i det fria en inluft och luften går då åt fel håll i bastun. Den påverkas dessutom t ex av vind som kan ligga på mot ventilen. Vi rekommenderar även att man undviker mekanisk frånluft av bastun då det är svårt anpassa luftflödena till en specifik bastu.
Vid självdrag anpassar sig ventilationen så att den i den flesta fall bli optimal för bastun i alla förhållanden. Det finns dock inga hinder att ha mekanisk frånluft i det rum som bastun står i så länge som man ser till att både inluft och utluft mynnar i samma utrymme.Utluftsventil genom vägg placeras högt, nära taket.

Utluftsventil via trumma placeras mellan tak och vägg.


Utluftsventil via tomrum ovanför bastuns tak.


Om bastun ventileras direkt ut är det inte säkert att luften går åt rätt håll.

LAVAR

Lavarna som med fördel görs löstagbara läggs på reglar som skruvas fast i de reglar som finns inbyggda i väggen. Den undre regeln görs så lång att den övre laven kan flyttas ned och man får därigenom en extra sängplats.

Avståndet från golv till nedre laven bör vara ca 49 cm och mellan lavarna bör det vara ca 45 cm.

I samarbete med TylöHelo
Foto: TylöHelo

LIKNANDE ARTIKLAR
- Annons -spot_img

Mest lästa

- Annons -spot_img