fredag, 24 maj, 2024
spot_img
HemBadBadrumSå säkrar du elen i kök och badrum

Så säkrar du elen i kök och badrum

Får man ha ojordade uttag i köket? Kan tvättmaskinen stå bredvid duschkabinen? Eftersom du som ägare till bostaden är ansvarig för både nya och gamla installationer är det viktigt att göra en elbesiktning – både ur ett säkerhetsmässigt och, den dagen du säljer bostaden, ekonomiskt perspektiv. Elsäkerhetsverkets onlinetjänst Kolla elföretaget ger möjlighet att kolla att företaget du vill anlita har rätt att utföra arbetet.

De flesta vet att kök och badrum är två områden där det är extra viktigt att både elinstallationer och anslutna apparater är säkra. Lättaste och säkraste sättet att se till att allt är i sin ordning är att anlita ett elinstallationsföretag.

Både jordade och ojordade eluttag i köket

Våra bostäders mest elintensiva utrymme är köket, vilket beror på den stora mängd köksmaskiner vi använder. Trots detta finns det i äldre kök ofta alltför få eluttag, varav alla heller inte är jordade – vilket varit ett krav i alla utrymmen sedan 1994. Enligt nuvarande regler får det inte installeras både jordade och ojordade uttag i samma rum. Behöver du fler uttag? Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag.

Det kan vara farligt att ansluta en skyddsjordad apparat som exempelvis kaffebryggaren eller diskmaskinen till ett ojordat eluttag: Vid ett eventuellt elfel i apparaten tar strömmen kortaste vägen till jord (t.ex. diskbänken), vilket ofta blir via kroppen.

Eluttag i badrummet – säkerhetsrisk?

Fukten i kombination med jordbundna föremål gör att extra stränga säkerhetskrav gäller för elinstallationer i badrummet. Det är numera tillåtet att ha jordade 230-voltsuttag där – under förutsättning att uttaget skyddas av en jordfelsbrytare. Saknas eluttag i badrummet så ska man absolut inte använda skarvsladd från intilliggande rum för att ansluta hårtork eller tvättmaskin.

Badrummet delas in i områden efter potentiell vattenexponering samt huruvida de som vistas där förväntas vara torra eller våta, samt om de antas bära kläder eller inte. Detta gör det komplicerat att sätta in t.ex. en tvättmaskin i badrummet, eftersom dess placering är viktig.

Så undviker du oseriösa företag:

Kolla elföretaget
Den nya elsäkerhetslag som trädde i kraft 1 juli 2017 ställer elinstallationsföretagen under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Detta innebär tydliga krav på att bl.a. företagens kompetens, arbetets utförande och de kontroller som utförts före ibruktagning finns dokumenterade i ett egenkontrollprogram.

De företag som åtagit sig att följa den nya lagstiftningen finns i ett register som är sökbart via Elsäkerhetsverkets onlinetjänst Kolla elföretaget. Tänk på att om huvudentreprenören inte själv utför elinstallationerna så är det underleverantörens namn du ska söka på i registret.

Om du upptäcker eller misstänker att företaget du anlitat gjort fel kan du göra en anmälan till Elsäkerhetsverket. Detta är ett starkt incitament för företagen att hålla sig till reglerna och ett sätt för köpare, myndighet och bransch att tillsammans hålla marknaden fri från oseriösa företag.

Information

  • Jordade och ojordade eluttag får inte installeras i samma rum.
  • Extra stränga säkerhetskrav gäller för elinstallationer i badrummet.
  • Som beställare är du ansvarig för att kontrollera att elinstallationsföretaget har rätt att utföra arbetet, d.v.s. finns med i Elsäkerhetsverkets register Kolla elföretaget.
  • Ställ krav på att huvudentreprenören berättar för dig vilket företag som ska utföra elinstallationerna.
  • Spara dokumentationen över utförda elinstallationsarbeten och vem som gjort vad i din elanläggning. Dessa kan du komma att behöva visa upp vid överlåtelser, försäkringsärenden, m.m.


TEXT: Elsäkerhetsverket
FOTO: Elsäkerhetsverket

LIKNANDE ARTIKLAR
- Annons -spot_img

Mest lästa

- Annons -spot_img