fredag, 1 mars, 2024
spot_img

Energi

Höga energikostnader? Visst känns dom i plånboken. Du kanske behöver byta uppvärmningsanläggning.
Vilket alternativ som är bäst för dig och ditt hus är dock väldigt individuellt. Med Vår miniguide ger vi dig en introduktion till de vanligaste alternativen.

 

Energi, hur är dina energikostnader, vilka alternativ är bäst för dig? uppvärmningsanläggning, energi alternativ, Solfångare, värmesystem, solvärme, bergvärmepumpar, tappvarmvattensystem, solfångarna, ackumulatortank, Värmepumpar, värmepump, Luft-luft, Bergvärmepump, jordvärmepump, sjövärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, ytjordvärmeanläggning, Pelletspanna,  kaminer, kemin, värmekälla, uppvärmning, ved, Vedeldning, pellets, Solceller, elproduktion, solcellsanläggningar, solel, Vindkraft, vindkraftverk, bygglovSolfångare:

Miljövänligaste alternativet  men måste kompletteras med andra värmesystem. I kombination med direktel kan solvärme minska energikostnaderna rejält. Passa på om du ändå ska byta varmvattenberedare! Funkar också bra med ved, pellets och olja. Nu finns även bergvärmepumpar där solvärme kan ledas ner i borrhålet.
Med tappvarmvattensystem ger solfångarna endast varmvatten  och integreras med varmvattenberedaren. Med ett kombisystem ger solfångarna både värme och varmvatten – här kombineras solfångaren med en ackumulatortank samt någon form av vattenburet värmesystem.

 

 uppvärmningsanläggning, energi alternativ, Solfångare, värmesystem, solvärme, bergvärmepumpar, tappvarmvattensystem, solfångarna, ackumulatortank, Värmepumpar, värmepump, Luft-luft, Bergvärmepump, jordvärmepump, sjövärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, ytjordvärmeanläggning, Pelletspanna,  kaminer, kemin, värmekälla, uppvärmning, ved, Vedeldning, pellets, Solceller, elproduktion, solcellsanläggningar, solel, Vindkraft, vindkraftverk, bygglovVärmepumpar:

Det finns många olika typer av värmepumpar ett alternativ är Luft-luft som passar väldigt bra i hus med direktverkande el.
Berg-, jord- och sjövärmepumpar liksom luft/vattenvärmepumpar kräver att du har ett vattenburet system. Om du värmer ditt hus med olja är en luft/vattenvärmepump ett prisvärt alternativ som ger dig en låg energiförbrukning.
Med en berg- eller ytjordvärmeanläggning har du en stor ackumulator där solvärmen lagras och som sedan kan utnyttjas året om.
Frånluftvärmepumpar, kräver förutom vattenburen värme också att huset har ett mekaniskt ventilations och kanalsystem.

 

Energi, energikostnader, uppvärmningsanläggning, energi alternativ, Solfångare, värmesystem, solvärme, bergvärmepumpar, tappvarmvattensystem, solfångarna, ackumulatortank, Värmepumpar, värmepump, Luft-luft, Bergvärmepump, jordvärmepump, sjövärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, ytjordvärmeanläggning, Pelletspanna,  kaminer, kemin, värmekälla, uppvärmning, ved, Vedeldning, pellets, Solceller, elproduktion, solcellsanläggningar, solel, Vindkraft, vindkraftverk, bygglov

Pelletspanna / kaminer:

Pelletspannor är ett bekvämt alternativ som man gärna kan komplettera med solfångare för då behöver pannan inte eldas på sommaren för att tillverka varmvatten.
Pelletskamin passar särskilt dig som har direktverkande el och saknar ett vattenburet system. Kaminen kan fungera som huvudsaklig värmekälla eller som ett komplement till nuvarande uppvärmning.  För att sprida värmen i huset så brukar man sätta ventiler ovanför dörrarna..
Pelletskaminen tänder sig själv när det behövs och matar själv fram bränslet. Men måste dock  fylla på pelletsförrådet någon gång i veckan, samt att kaminen måste tömmas på aska då och då.

 

Energi, energikostnader, uppvärmningsanläggning, energi alternativ, Solfångare, värmesystem, solvärme, bergvärmepumpar, tappvarmvattensystem, solfångarna, ackumulatortank, Värmepumpar, värmepump, Luft-luft, Bergvärmepump, jordvärmepump, sjövärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, ytjordvärmeanläggning, Pelletspanna,  kaminer, kemin, värmekälla, uppvärmning, ved, Vedeldning, pellets, Solceller, elproduktion, solcellsanläggningar, solel, Vindkraft, vindkraftverk, bygglovVed:

Vedeldning ger både värme och varmvatten kräver dock en skorsten och vattenburet värmesystem samt ett stort förråd med torr ved.
Det krävs en ackumulatortank för att vedeldningen ska fungera optimalt. Ackumulatortanken ger dig också stor flexibilitet då den kan kopplas till både ved, pellets eller  solfångare, eller en kombination av de tre.
Kombinera gärna din vedpanna med solfångare för  när solen skiner kan du sluta att elda.

 

 

 

Energi, energikostnader, uppvärmningsanläggning, energi alternativ, Solfångare, värmesystem, solvärme, bergvärmepumpar, tappvarmvattensystem, solfångarna, ackumulatortank, Värmepumpar, värmepump, Luft-luft, Bergvärmepump, jordvärmepump, sjövärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, ytjordvärmeanläggning, Pelletspanna,  kaminer, kemin, värmekälla, uppvärmning, ved, Vedeldning, pellets, Solceller, elproduktion, solcellsanläggningar, solel, Vindkraft, vindkraftverk, bygglov

Solceller

Intresset för solceller för elproduktion är stort både i världen och i Sverige. Numera är det inte bara självförsörjande solcellsanläggningar för t ex sommarstugor som lockar utan även att ha egen elproduktion från nätanslutna solcellsanläggningar som bidrar till hushållets elförsörjning.
Priserna på solceller har minskat kraftigt men tekniken är än så länge beroende av någon form av stöd. Flera elbolag i Sverige betalar numera extra för att köpa hushållens överskottsproduktion av solel, vilket stöttar tekniken då det svenska investeringsstödet för solceller inte räcker till alla ansökningar. En statlig utredning av nettodebitering , där överskottsproduktion av el kvittas mot konsumtionen på elräkningen, pågår också.

 

Energi, energikostnader, uppvärmningsanläggning, energi alternativ, Solfångare, värmesystem, solvärme, bergvärmepumpar, tappvarmvattensystem, solfångarna, ackumulatortank, Värmepumpar, värmepump, Luft-luft, Bergvärmepump, jordvärmepump, sjövärmepumpar, luft/vattenvärmepumpar, ytjordvärmeanläggning, Pelletspanna,  kaminer, kemin, värmekälla, uppvärmning, ved, Vedeldning, pellets, Solceller, elproduktion, solcellsanläggningar, solel, Vindkraft, vindkraftverk, bygglov

Vindkraft

Utanför detaljplanelagt område kan man ofta sätta upp eget vindkraftverk som är lägre än 20 meter – bygglov kan dock krävas. Om läget är bra täcker verket delar av villans elbehov och vissa elbolag köper tillfällig överskottsproduktion. Verken tillverkas för att vara tystgående (gränsvärdet för ”störande” av grannar ligger på 40 dB) och kan enligt uppgift producera uppåt 4000 kWh/år.

 

 

 

LIKNANDE ARTIKLAR
- Annons -spot_img

Mest lästa

- Annons -spot_img