söndag, 14 juli, 2024
spot_img
HemByggElTankar på solceller? Så säkrar du din anläggning

Tankar på solceller? Så säkrar du din anläggning

En solcellsanläggning är en starkströmsanläggning vilket innebär att det finns krav på vem som får installera den och hur det ska göras. Så hur ska du tänka för att få en säker anläggning?

Solceller fungerar bättre under svenska förhållanden än vad många tror –  och vårt kallare klimat ökar dessutom verkningsgraden på solcellerna. Det kan därför löna sig att installera solcellspaneler på taket – här ger vi dig tips på vad du ska tänka på ur ett elsäkerhetsperspektiv.

Meddela elnätsbolaget och kolla elföretaget

Innan installationen av din solcellsanläggning påbörjas behöver du i god tid meddela ditt elnätsbolag skriftligen så att de kan utreda hur den planerade solcellsanläggningen påverkar elnätet. Du behöver även kolla upp att det företag som ska utföra installationen har rätt att göra det genom att använda Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget. Solcellsanläggningar får endast installeras av företag som är registrerade för verksamhetstypen ”Elproduktionsanläggningar”.

Drift och skötsel – bostadsägarens ansvar

Du som bostadsägare har ansvar för drift, underhåll och fortlöpande kontroll av solcellsanläggningen. Därför ska du säkerställa att det i offerten anges att elinstallationsföretaget ska förse dig med all den dokumentation och de drift- och skötselanvisningar som behövs för att du ska kunna sköta anläggningen rätt. Spara även bruksanvisningarna från tillverkaren. Om du köpt en bostad med befintlig solcellsanläggning är det viktigt att all nödvändig dokumentation följer med.

Elinstallationsarbetet ska kontrolleras innan solcellsanläggningen tas i bruk. Begär av elinstallationsföretaget att även kontrollen ska dokumenteras och ingå i den övriga dokumentation som de ska lämna till dig. Utan detta ska du inte tillåta att solcellsanläggningen tas i bruk.

Undvik oseriösa företag: Kolla elföretaget!

Elsäkerhetslagstiftningen ställer elinstallationsföretagen under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Det innebär till exempel tydliga krav på kompetens, utförande, och egenkontrollprogram. De företag som åtagit sig att följa regelverket finns i myndighetens register, som är sökbart via e-tjänsten Kolla elföretaget. Tänk på att huvudentreprenören kan ha anlitat en underleverantör för elinstallationerna.

Om du upptäcker brister hos ett elinstallationsföretag kan du anmäla detta till Elsäkerhetsverket, men du bör i första hand kontakta företaget i fråga, så att bristerna uppdagas och kan åtgärdas. Bristerna kan till exempel handla om att företaget inte har något egenkontrollprogram, att de inte har kontroll över vilka som utför elinstallationsarbete för företagets räkning eller att företaget levererar farliga elinstallationer.

Information

  • Läs på ordentligt innan du skrider till verket. Planering behövs för att anläggningen ska bli bra och säker, både för dig och din omgivning. Du kan läsa mer om installation av solceller på Elsäkerhetsverkets webbplats (www.elsakerhetsverket.se/solceller).
  • Är leverantören certifierad solelsinstallatör? Då har de kunskap om solcellsanläggningar. Företaget som ska utföra elinstallationerna måste dock vara registrerat hos Elsäkerhetsverket.
  • Kontrollera att elinstallationsföretaget du planerar att anlita har rätt att utföra arbetet, det vill säga finns med i Elsäkerhetsverkets register: Kolla elföretaget (www.elsakerhetsverket.se/kollaelforetaget). Se till att företaget är registrerat för verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar.
  • Se till att det elmateriel som ska användas har rätt märkning och att all dokumentation finns (exempelvis CE-märkning och bruksanvisning).
  • Information om utförande och rätt skyltning är viktig både för framtida elarbeten på anläggningen men också för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete säkert vid en eventuell brand.
  • Som ägare av en solcellsanläggning är det ditt ansvar att se till att den installeras och underhålls korrekt så att den förblir säker.


TEXT: Elsäkerhetsverket
FOTO: Mostphotos

LIKNANDE ARTIKLAR
- Annons -spot_img

Mest lästa

- Annons -spot_img