lördag, 24 september, 2022
spot_img
HemEnergi/VärmeIsoleringPengar att spara vid isolering

Pengar att spara vid isolering

Om du bor i ett äldre hus kan det finnas mycket att tjäna på att se över din isolering, och dina fönster. Inte nog med att miljön i stort blir bättre om fler drar ner på sin värmekonsumtion, din egen ekonomi mår också bra av det på sikt.
För att spara energi kan du tilläggsisolera ditt hus. Tänk på att materialet utanför tilläggsisoleringen då får ett kallare och fuktigare klimat, vilket kan ge fuktproblem. För att tilläggsisolera på bästa sätt bör du ta kontakt med en som är fackman på såväl isolering som fukt och ventilation, eftersom det finns många olika aspekter att ta hänsyn till. En tilläggsisolering måste alltid balanseras med god ventilation. Bostaden ska få in sin friska luft via ventiler och inte via otätheter i huset. Otätheter leder till ökad energiåtgång, ökat buller och fuktskador.

Fasader

När det finns ett behov av att renovera fasaden är det oftast också lönsamt att tilläggsisolera. Fasader bör tilläggsisoleras utvändigt för att få så effektiv och fuktsäker isolering som möjligt. Fasader är ofta dyra att tilläggsisolera eftersom kostnaden för fasadmaterial och arbetsställning tillkommer.

Vind- och takisolering

En stor del av värmen från din bostad försvinner uppåt. Därför kan det vara på sin plats att isolera i den riktningen. I samband med tilläggsisolering av vinden är det viktigt att hindra fukt från bostaden att tränga upp på vinden. Fukten måste stoppas av en ångspärr på insidan. Det är också viktigt med ventilation som tar hand om den fukt som produceras i bostaden. Du kan också isolera själva yttertaket. Isoleringen läggs då mellan råsponten och takpannorna. Detta gör att vinden inte blir så kall och därmed får ett torrare klimat. Alternativt kan vinden behöva värmas under vissa perioder för att undvika fuktproblem om vindsbjälklagret tilläggsisoleras.

Se över fönstren

Att tilläggsisolera utan att se över fönstren är inte att rekommendera. Om du har äldre otäta fönster finns mycket att vinna genom att byta ut dem mot moderna fönster. Men tänk på att husets karaktär kan ändras, vilket i så fall kräver bygglov. Om du med hänsyn till husets karaktär inte vill byta ut dina fönster kan det ge bra effekt att byta tätningslister och bättra på kitt och målarfärg samt kontrollera drevningen. Du kan även modernisera gamla fönster genom att sätta in isolerrutor i den inre bågen, om fönsterbågen håller för det. Det ger en bra minskning av energianvändningen.

Här kan du läsa mer om olika isoleringsmaterial:

Träull:

Görs av träspån från träslaget gran. Blandas oftast med cement och pressas i formar till plattor, vars isolerande egenskaper är goda, liksom brandsäkerheten. Högre benägenhet att ta till sig fukt, men har goda miljöegenskaper, inga problem att hantera och ger dessutom mycket god ljudisolering.

Glasull:

Tillverkas av kalk, sand, soda och returglas. Glasullens isoleringsförmåga och
brandsäkerhet är mycket bra och den står dessutom emot fukt och mögel. Sprutas ofta som in drevningsmaterial mellan fönster och vägg p.g.a. att det kan ge mycket täta fogar. Hög miljöpåverkan och riskfylld hantering.

Polyuretan:

En plastprodukt som har en speciell nätstruktur som gör den lämplig som isolering och ljudisolering. Finns både som skivor och skum som sprutas in i t.ex. väggen. Den är brandsäker, vätskeavstötande och mögelbeständig samt släpper inte igenom någon fukt. Miljöpåverkan sägs idag vara acceptabel.

Cellulosafiber:

Ett miljövänligt material som görs av nermalt returpapper. Isoleringsmaterialet kan göras brandsäkert genom att tillsätta borsalt och även fukthämmande genom att tillsätta aluminiumsulfat och harts. Liksom träull har materialet en lägre motståndskraft mot fukt och mögel. Finns som lösull och skivor.

Källa: Boverket
Foto: FEAB

LIKNANDE ARTIKLAR
- Annons -spot_img

Mest lästa

- Annons -spot_img