fredag, 1 mars, 2024
spot_img

Lägga marksten

1. Mät upp och markera ytan som skall läggas. Spänn snören utmed ytterkanterna och längs beläggningens sluthöjd. Tänk på att markstenen/plattorna skall ligga med fall ca 2 cm/meter.

2. Gräv ut 15-25 cm för trädgårdsgång eller uteplats och 25-35 cm för garageuppfart.

3. Lägg ut en fiberduk i botten. Den förhindrar att underliggande material blandas med bärlagret.

4. Fyll upp med ett bärlager av 0/18 mm samkross för normal belastning. Vid högre belastning använd bergkross 0-35/40 mm. Komprimera med vibroplatta. Bärlagrets yta skall vara jämn, väl packad och ligga med samma lutning som den färdiga ytan. Avståndet upp till färdig yta skall nu vara: 3 cm för sättsandslagret + plattans tjocklek.

5. Lägg ut ett 3 cm jämntjockt lager av sättsand och kör över ytan en gång till med vibratorplattan. Sättsanden kan vara ett krossat material (stenmjöl) och ha en kontinuerlig gradering 0-4 mm. Det finns också goda erfarenheter av en grövre fraktion 0-8 mm. Grövre fraktioner förbättrar sättlagrets stabilitet och ofta även dräneringsförmågan. Båda sorterna är ogräshämmande. Placera ut avdragsbanor (t ex 2-3 m långa järnrör eller träreglar) och justera till rätt nivå och lutning. Avdragsbanornas översida skall nu ligga i nivå med markstenens/plattornas undersida. Drag av överflödigt material med en rätskiva, lyft bort avdragsbanorna och fyll spåren.

6. Lägg ut markstenen/plattorna i förband eller annat mönster. Arbeta vidare från den färdiglagda ytan. Om kapningar behöver göras skall minst en tredjedel av stenen/plattan vara kvar. Vid behov av kortare stenar/plattor kapas i stället två stycken. För att få en stabil avslutning eller kant på ytan, använd kantsäkring, en hel sten eller platta. På tungt belastade ytor används nedgrävbara kantstöd som med fördel sätts i betong.

7. Fyll fogarna noggrant med fogsand 0-2 mm eller liknande.

8. Om den färdiglagda ytan packas lätt med vibroplatta ska ett lager med sand påföras, så att beläggningen ej skadas.

9. Efterfyll alla fogar och sopa rent.

10. Plattor, marksten och murblock är produkter hämtade ur naturen. Variationer i färg och ytstruktur samt naturliga utfällningar från ett parti till ett annat kan förekomma och ger produkten dess unika och livfulla utseende. Undvik tvära färgskarvar, plocka sten ur flera pallar samtidigt stapel för stapel (ej lager för lager), för ett lyckat slutresultat.

Gör det själv, lägga marksten, marksten, benders, benders.se, tips, trädgårdsgång, uteplats, garageuppfart, steg för steg, fråga experten, tips från experten, Per Englund,

Gör det själv, lägga marksten, marksten, benders, benders.se, tips, trädgårdsgång, uteplats, garageuppfart, steg för steg, fråga experten, tips från experten, Per Englund,

3 tips från experten

1. Vid omläggning av plattor/marksten, gör inte misstaget att lägga direkt på den gamla bädden. Om inte byte av material sker kommer ogräs snart att dyka upp i den nya stenbeläggningen.

2. Var mycket noga med att göra inspänningar på alla sidor av den stenlagda ytan. Om läggningen glider så åker fogmassan ner mellan stenarna och det är i princip omöjligt att skjuta samman stenarna igen utan omläggning. Använd kantsten eller Benders kantsäkring mot gräsytor och andra ej fixerade ytor.

3. Använd ett bra fogmedel så minimerar du risken för ogräs och myrgångar, t.ex. polymerad bergkross, det ger en härdad yta som även stabiliserar och stärker läggningen. Per Englund, Benders

Text & foto: Benders

Gör det själv, lägga marksten, marksten, benders, benders.se, tips, trädgårdsgång, uteplats, garageuppfart, steg för steg, fråga experten, tips från experten, Per Englund, Ladda ner pdf och skriv ut!

LIKNANDE ARTIKLAR
- Annons -spot_img

Mest lästa

- Annons -spot_img