Vår villa, alatan, uterum, avlopp, reningsverk, badrum, brasvärme, centraldammsugare, dörrar, energi, värme, färg, tapeter, fönster, garage, golv, golvvärme, förvaring, garderober, isolering, kök, led-belysning, smartahem, marksten, murar, spa, pool, solskydd, tak, trappor, trapprenovering, möbler, inredning, trädgård, ventilation, värmepumpar Tak

Släpp in ljuset

Takljuskupoler, Nytec Plast, ljusgenomsläpp, dagsljus,

Takljuskupoler

Dagsljus har länge ansetts som den mest effektiva formen av ljus. ”Där takarealen har mindre än 20% ljusgenomsläpp, rekommenderas det av byggnadens konstruktör att speciellt tillse att nivåerna för dagsljus är tillräckliga …”

Takljuskupoler i platta tak är det mest effektiva sättet att producera naturligt dagsljus. Det ger tre till fyra gånger så mycket dagsljus som vertikalt placerade fönster i samma storlek. Ljuset från en takljuskupol distribueras jämnare genom rummet, ger mindre bländrisk och värnar om privatlivet.

Text & foto: Nytec Plast

Dela denna artikel:

Skriv en kommentar