tisdag, 26 september, 2023
spot_img
HemByggEnskilt avloppFramtidssäkra ditt enskilda avlopp

Framtidssäkra ditt enskilda avlopp

Har du enskilt avlopp? I takt med att regler och lagar på detta område förändras allt snabbare bör du se över hur väl din avloppsanläggning står sig inför framtiden. Det finns stora vinster att göra – här läser du om hur du ska tänka för att framtidssäkra både ditt avlopp och dricksvattenkvaliteten i området där du bor.

Det är inte många som tänker på sitt enskilda avlopp – spolar man och det funkar så är allt klart – tills den dag kommunen kommer på inspektion eller ett vattenprov visar att det finns skadliga ämnen i dricksvattnet. Frågan om hur du ska tänka för att framtidssäkra ditt avlopp är inte helt okomplicerad, så vi tar det från början.

Funktionskrav och nya lösningar

Allt utsläpp av avloppsvatten klassas enligt miljöbalken som ”miljöfarlig verksamhet” och det är kommunernas miljönämnder eller liknande som utfärdar tillstånd och sköter tillsyn av avloppsanläggningar. Före 2007 gällde teknikspecifika krav, dvs. det var en viss typ av lösning som skulle installeras för att anläggningen skulle bli godkänd. Sedan över ett decennium gäller istället funktionskrav, dvs. oavsett lösning måste fastighetsägaren vid inspektion kunna bevisa att avloppsanläggningen klarar föreskrivna gränsvärden för utsläpp av fosfor, kväve, etc.

Detta har öppnat upp för nya typer av anläggningar och det finns en uppsjö av lösningar att välja på utöver den traditionella (slamavskiljning med efterföljande infiltration). Sluten tank för avloppsvatten från vattentoalett och/eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT) är ett exempel och det finns också en hel rad minireningsverk (MRV) i olika storlekar. De senare finns både med och utan rörliga delar och kan fås med en mängd olika funktioner – somliga renar avloppsvattnet i så hög utsträckning att det återvunna vattnet t.o.m. kan användas för att fylla poolen utan risk för föroreningar.

Framtiden – mätbara utsläpp

Så varför ska man då se över sitt enskilda avlopp? En av de viktigaste orsakerna rör just funktionskraven: Det är idag i princip omöjligt för fastighetsägaren att bevisa att en traditionell anläggning (slamavskiljning/infiltration motsvarar funktionskraven, helt enkelt eftersom det idag inte finns någon metod för att med säkerhet kan mäta utsläppen från en vanlig infiltration.

Detta betyder att den dag kommunen kommer på inspektion och begär mätvärden på utsläppen så måste avloppsanläggningen sannolikt bytas ut, oavsett ålder. Ett annat scenario som blir allt vanligare är att fastighetsägaren ser sig tvungen att ansluta till kommunalt avlopp, vilket inte alltid är en billig eller enkel lösning. Ett sätt att avvärja detta är helt enkelt att se till att din anläggning möjliggör mätning av utsläppen – vilket de flesta moderna lösningar gör.

Dricksvattenkvaliteten försämras

Allt fler studier visar på att traditionella avloppsanläggningar är särskilt effektiva, så att fosfor, kväve, läkemedelsrester och andra hälsovådliga ämnen i hög grad hamnar i grundvattnet. I Tyskland, som är det europeiska föregångslandet i denna fråga och dit svenska lagstiftare allt oftare sneglar, har slamavskiljning/infiltrationslösningen varit förbjuden i två decennier. I tätbefolkade länder i Europa ser man att dricksvattenkvaliteten försämras allt snabbare, vilket kan få katastrofala följder – på sikt gäller detta även mindre tätbefolkade länder, som Sverige.

Framtidssäkra ditt avlopp

Grundfrågan som du som fastighetsägare ska ställa dig är därför huruvida du vill göra minsta möjliga för att följa lagen eller bidra till att minska mängden skadliga ämnen i grundvattnet där du bor. Oavsett hur du ser på frågan så bör du kontakta kommunen och höra dig för hur kraven i ditt område ser ut. Med den kunskapen kan du sedan se dig om på marknaden och göra val som inte bara säkrar din avloppsanläggnings tekniska livslängd utan också ser till att den står upp till skärpta lagkrav och tryggar tillgång till rent dricksvatten i ditt område.

Text: Magnus Persson
Foto: 4evergreen

LIKNANDE ARTIKLAR
- Annons -spot_img

Mest lästa

- Annons -spot_img