Viktigt med Avloppsrening

– minireningsverk ett bra alternativ

Idag har ca 10% av de svenska hushållen enskilt avlopp och ansvaret för att rena sitt eget avloppsvatten. Många av de anläggningar som används är bristfälliga och totalt släpper de enskilda avloppen ut lika mycket övergödande ämnen som den resterande svenska befolkningen tillsammans. Utsläpp av orenat avloppsvatten medför ökad risk för syrebrist och övergödning i våra vattendrag. Om vi inte renar våra enskilda avlopp finns risken att flertalet av våra sjöar och vattendrag växer igen.

Varje år skulle över 40 000 enskilda avlopp behöva åtgärdas i Sverige, vilket skulle resultera i att vi bibehåller den situation vi har idag. Takten skulle därför behöva vara än högre för att vi skall kunna påvisa någon förbättring. Tyvärr ligger åtgärdstakten idag på endast ca 13 000 enskilda avlopp om året, vilket innebär att var dadg som går så försämrar vi situationen.

 

För mer information: www.egreen.se

Dela denna artikel:

Skriv en kommentar